GIẢI PHÁP THUẾ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4435 | Cật nhập lần cuối: 12/17/2016 3:19:18 AM | RSS

GIẢI PHÁP THUẾ

Một trong những giải pháp tăng lợi nhuận cho Doanh Nghiệp là tiết kiệm các khoản chi phí thuế, tăng hiệu quả của việc nộp thuế. Giải pháp tư vấn thuế sẽ tư vấn cho Doanh Nghiệp các dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán trưởng...

Doanh nghiệp sẽ có những giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh về thuế một cách nhanh chóng và chính xác nhất, đảm


bảo quyền lợi của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành.

Trong những trường hợp cần thiết, chúng tôi có khả năng hợp tác tốt với các Cơ quan Quản lý Nhà nước nhằm đạt được yêu cầu về chất lượng và hiệu quả phục vụ khách hàng. Hoạt động tư vấn có hiệu quả cao của TPESS đã tăng thêm sự tin cậy và hài lòng của Khách hàng đối với các giải pháp - dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Đánh giá hiện trạng nộp thuế của doanh nghiệp:

* Đánh giá các khoản thuế hiện tại liên quan đến thực tiễn kinh doanh và ngành nghề của doanh nghiệp.
* Đánh giá các ảnh hưởng của thuế đến kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
* Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm chi phí thuế phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
* Hướng dẫn và trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình triển khai và thực hiện các giải pháp đó.

Đề xuất các giải pháp giảm chi phí thuế:

* Đề xuất các mức miễn giảm và ưu đãi về thuế có thể áp dụng cho doanh nghiệp.
* Đề xuất một cấu trúc tài chính hợp lý để có lợi về thuế.
* Xây dựng hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.
* Điều chỉnh các mức thu nhập và các khoản chi phí phù hợp để có lợi về thuế.
* Tư vấn các chiến lược đầu tư và kinh doanh phù hợp để giảm thiểu thuế.
* Tư vấn hoạt động chuyển giao, thỏa thuận chia sẻ lợi ich và chi phí các bên liên quan để có lợi về thuế.

Các công việc tư vấn khác:

* Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán.
* Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế.
* Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng (VAT).
* Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
* Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).
* Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế.
* Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán.
* Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.
* Điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế.
* Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08) 36 021 525 - (08) 37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)