Tư vấn lao động – bảo hiểm xã hội

... ....00.... TƯ VẤN LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI ..... .......

Tư vấn lao động – bảo hiểm xã hội

1. Trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng tiền BHXH, BHYT hay không?

Thời gian nghỉ thai sản không đóng BHXH, chỉ đóng BHYT. Về nguyên tắc, Người lao động phải tự đóng 3%, nhưng nhà nước khuyến khích Người sử dụng lao động đóng thay cho người lao động trong những trường hợp này.

2.Doanh nghiệp có bao nhiêu người lao động trở lên thì phải đăng ký đóng bảo hiểm xã hội?

Pháp luật BHXH hiện hành quy định: mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

có sử dụng lao động làm việc theo HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không phân biệt số lượng lao động sử dụng là bao nhiêu người

3. Trong công ty có một nhân viên làm việc cùng một lúc cho 2 nơi, xin hỏi viên này sẽ đóng BHXH và BHYT như thế nào?

Theo qui định hiện hành người lao động làm việc tại nhiều nơi thì chỉ chọn 1 nơi để tham gia BHXH. Các nơi còn lại trả vào lương cho người lao động phần nghĩa vụ BHXH, BHYT của đơn vị.

4. Cty đóng BHXH cho người lao động từ tháng 7/2008 đến tháng 7/2009 thì nghỉ việc (từ tháng 01/2009 người lao động thuộc đối tượng đóng BH thất nghiệp). Trường hợp này đóng BHTN 6 tháng nên không có trợ cấp thất nghiệp. Vậy người lao động đã làm việc 12 tháng khi nghỉ việc hưởng chế độ nào ?

Trường hợp bạn hỏi, người lao động làm việc đủ 12 tháng nên khi nghỉ việc có trợ cấp thôi việc. Từ tháng 7/2008 – 12/2008 (6 tháng) nên được hưởng trợ cấp thôi việc bằng ¼ mức bình quân tiền lương của 6 tháng nói trên. Từ tháng 01/2009 – tháng 7/2009 do mới đóng BH thất nghiệp được 7 tháng nên chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng BH thất nghiệp sẽ được bảo lưu khi người lao động tiếp tục làm việc, đóng BH thất nghiệp. Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cơ quan BHXH sẽ trả trợ cấp.

5. Vào tháng 4 năm 2009 trên đường đi công tác tôi bị tai nạn giao thông ,và nghĩ ở nhà dưỡng bệnh 5 tháng nay trong thời gian ở nhà tôi không được hưởng lương ,bây giờ tôi muốn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cần nộp những giấy tờ gì...xin bảo hiểm xã hội cho tôi được biết

Tai nạn (giao thông) của bạn được xem là tai nạn lao động. Theo quy định tại điều 143 luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương và chi phí điều trị y tế cho người lao động từ lúc bắt đầu bị tai nạn lao động đến khi thương tật ổn định. Sau khi thương tật ổn định, người sử dụng lao động giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Nếu có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ≥ 5% thì tiến hành bồi thường hoặc trợ cấp theo quy định tại Thông tư số 10/2003/BLĐTBXH ngày 18/4/2003, đồng thời lập thủ tục gởi cơ quan BHXH để hưởng trợ cấp tai nạn lao động. Thủ tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động gồm: sổ BHXH, văn bản (3 bản, mẫu 5-HSB có sẵn trên trang web này), biên bản điều tra tnlđ (4 bản), bản sao giấy ra viện (4 bản), biên bản giám định y khoa (4 bản), biên bản tai nạn giao thông.

6. Quyền của người lao động nữ có thai trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Bộ luật Lao động quy định người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thưòng theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động, nếu có giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Trong trường hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo cáo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do thày thuốc chỉ định.

7. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền nghĩa vụ trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Theo quy định của Bộ luật lao động, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

8. Tôi nghe nói những người nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mới được tham gia BHXH tự nguyện. Hiện tôi đang công tác tại xã và chuẩn bị nghỉ. Đến khi nghỉ tôi đã 62 tuổi nhưng mới có 15 năm 3 tháng đóng BHXH bắt buộc thì có được tham gia BHXH tự nguyện không? Thủ tục tham gia thế nào?

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ_CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ, thì nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm. Đối chiếu với quy định trên, trường hợp nam đã quá 60 tuổi, nữ đã quá 55 tuổi, có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng.

- Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức quản lý thu cấp sổ BHXH đối với những người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

- Về thủ tục, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ lập 2 bản Tờ khai theo mẫu, trong đó kê khai đầy đủ các nội dung liên quan đến thân nhân, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú), mức lựa chọn để tính đóng BHXH, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng và hình thức nộp tiền, kèm theo 1 bản sao Giấy khai sinh, gửi BHXH huyện. Trường hợp có thời gian tham gia BHXH mà đã được cấp sổ BHXH thì nộp thêm sổ BHXH và Bản ghi quá trình đóng BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH.

9. Cuối tháng 7, tôi có quyết định nghỉ việc. Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 01 năm 7 tháng. Tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng BHTN và sẽ nhận như thế nào?

- Khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc, người sử dụng lao động phải ra quyết định cho thôi việc gửi cho NLĐ và cơ quan BHXH nơi tham gia BHXH. Khi có quyết định này, cơ quan BHXH sẽ chốt sổ BHXH để doanh nghiệp trả lại cho NLĐ. Trong vòng 7 ngày làm việc từ khi có quyết định cho thôi việc, NLĐ phải đến Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc sở LĐ-TB-XH tỉnh, thành đăng ký thất nghiệp. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, nếu chưa tìm được việc làm mới, NLĐ đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nộp hồ sơ gồm: Bản sao quyết định thôi việc, sổ BHXH có ghi nhận thời gian tham gia BHTN, CMND, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), hình để làm thẻ ATM, thẻ BHYT và nhận phiếu hẹn giao quyết định hưởng TCTN.

- Khi nhận được quyết định hưởng TCTN, NLĐ sẽ đến cơ quan BHXH để nhận thẻ ATM và thẻ BHYT. Thời gian hưởng TCTN là 3 tháng nếu đã tham gia BHTN từ 12 tháng đến 36 tháng. Trong thời gian hưởng TCTN, hằng tháng, NLĐ phải trực tiếp (không được ủy quyền) đến Trung tâm Giới thiệu việc làm để thông báo tình trạng việc làm. Nếu không thông báo đúng hẹn, NLĐ sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN. Thời gian tạm dừng hưởng TCTN không được truy lĩnh.

10. Tôi hiện đã và đang công tác cty Cp được 3 năm,được đóng BHXH, BHYT đầy đủ.Trong thời gian công tác tôi phải nằm viện mổ cánh tay, có các hóa đơn viện phí, vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì để lấy được tiền bảo hiểm.

Mục 2, điều 9, Chương III của Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính như sau: Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhưng không đủ thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định thì người bệnh tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội để thanh toán, tùy theo dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được cung cấp, tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế và chứng từ hợp lệ, BHXH thanh toán cho người bệnh theo chi phí thực tế nhưng mức tối đa không vượt quá mức quy định của phụ lục bàn hành kèm Thông tư 09/2009 là từ: 55.000 đồng đến 340.000 đồng/ đợt điều trị ngoại trú. - Hồ sơ thanh toán bao gồm: Giấy ra viện, biên lai viện phí, toa thuốc, hóa đơn tài chính… và thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong thời gian điều trị bệnh đến Bảo hiểm xã hội Tp. HCM số 117C Nguyễn Đình Chính – Phường 15 – Quận Phú Nhuận hoặc Bảo hiểm xã hội quận, huyện gần nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ thanh toán theo đúng quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)