Bảng tỷ giá

Bảng tỷ giá Giá vàng 9999 Xem|Đóng
Vàng SBJ Mua 46,560
Vàng SBJ Bán 46,760
Vàng SJC Mua {2}
Vàng SJC Bán {3}
(Nguồn: Bảng tỷ giá)
Bảng tỷ giá Tỷ giá Xem|Đóng
USD 20.860
GBP 33.924
HKD 2.703
CHF 22.722
JPY 239.97
AUD 21.935
CAD 21.211
SGD 17.134
EUR 27.469
NZD 17.431
Bat Thái Lan 791
(Nguồn: Bảng tỷ giá)