Đăng ký lao động – bảo hiểm xã hội

.......... .........BĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG– BẢO HIỂM XÃ HỘI .................
Đăng ký lao động – bảo hiểm xã hội

Chúng tôi luôn hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, chọn giải pháp tối ưu để giảm tối đa mức đóng Bảo Hiểm cho người sử dụng lao động và người lao động, quý khách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Gồm quy trình như sau:


1. Đăng ký khai trình lao động :

* Giấy phép đăng ký kinh doanh.

* Bảng khai trình lao động
2. Đăng ký công đoàn :
- Từ 5 lao động trở lên :

* Giấy phép đăng ký kinh doanh.

* Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.

* Danh sáh đoàn viên.

* Ảnh 2 x 3 (2 ảnh).

- Dưới 5 lao động :

* Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn.
* Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
3. Đăng ký hệ thống thang lương:
- Trên 5 lao động :
* Quyết định thành lập công đoàn (Do liên đoàn lao động cấp)
* Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt
* Biên bản họp BCH công đoàn về việc thống nhất thang lương
* Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương
* Nội qui lao động
* Thỏa ước lao động
* Hợp đồng lao động
* Hệ thống thang lương
- Dưới 5 lao động :
* Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn đã được Liên đoàn lao động Quận duyệt
* Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt
* Công văn thống nhất thang bảng lương
* Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương
* Hợp đồng lao động
* Hệ thống thang lương
4. Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN
* Giấy phép đăng ký kinh doanh
* Phiếu đăng ký tham gia BHXH
* Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
* Tờ khai tham gia BHXH
* Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập (Doanh nghiệp cung cấp)
* Hợp đồng lao động
* Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt
* Hệ thống thang lương đã được UB Quận duyệt.
* Sổ BHXH (nếu có)
* Các loại giấy tờ khác có liên quan.


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08) 36 021 525 - (08) 37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)