Dịch vụ bảo hiểm xã hội hàng tháng

.......... .........BTHEO DÕI BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG .................

Dịch vụ bảo hiểm xã hội hàng tháng

* Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn.

* Gia hạn thẻ y tế.

* Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn hàng quý và năm.

* Tăng / giảm lao động trên phòng lao động.

* Làm hồ sơ tăng / giảm lao động ở cơ quan BHXH.

* Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc.

* Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi.

* Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi.

* Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có).

* Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.

* Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng, vv…

* Làm hồ sơ đề nghị truy thu cho người nghỉ việc khi cần thiết.

* Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08) 36 021 525 - (08) 37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)