QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ

.0.................. QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ .......................

QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ
TPESS đại diện cho Doanh Nghiệp quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế nhà nước với hiệu quả cao nhất và với chi phí hợp lý nhất. Giống như dịch vụ kế toán thuế hay dịch vụ báo cáo thuế, với dịch vụ quyết toán thuế, chúng tôi sẽ thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện tất cả các công việc từ đầu cho đến cuối mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất. Trong những trường hợp cần thiết, chúng tôi có khả năng hợp tác tốt với các Cơ quan Quản lý Nhà nước nhằm đạt được yêu cầu về chất lượng và

hiệu quả phục vụ cho nhu cầu Quý khách hàng.
Hoàn thiện hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán:

* Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

* Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

* Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

* Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

* Xây dựng sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

* Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

* In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

* Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện.

Đại diện cho doanh nghiệp để quyết toán thuế:

* Thống nhất với doanh nghiệp các nội dung quyết toán thuế.

* Phối hợp với doanh nghiệp để liên hệ và trao đổi thông tin với cơ quản quản lý thuế.

* Đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và chứng minh các số liệu kế toán với cán bộ quản lý thuế.

* Đại diện cho doanh nghiệp cung cấp các số liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán cho cơ quan quản lý thuế.

* Đại diện cho doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục sau khi quyết toán thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)