Thuê kế toán trưởng

......................DỊCH VỤ CHO THUÊ KẾ TOÁN TRƯỞNG......................

Thuê kế toán trưởng
TPESS có một đội ngũ kế toán trưởng, kế toán viên kinh nghiệm được đào tạo theo chuẩn mực. Đội ngũ kế toán này sẽ đại diện TPESS sẵn sàng thực hiện công việc kế toán theo nhu cầu của Quý Doanh Nghiệp. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kế toán – tài chính với một kế toán trưởng chuyên nghiệp. Cùng với dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán trưởng là một trong các thế mạnh của TPESS.

Thực hiện nhiệm vụ của một kế toán trưởng chuyên nghiệp:

* Xây dựng và quản lý bộ máy kế toán của doanh nghiệp.

* Phân công công việc, đào tạo, huấn luyện nhân viên kế toán.
* Kiểm tra, kiểm soát tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán.
* Xây dựng và hoàn thiện sổ sách kế toán, các báo cáo thuế.
* Cảnh báo các nguy cơ, rủi ro, sai sót mà doanh nghiệp đang gặp phải.
* Đưa ra các báo cáo phân tích về tình hình kế toán tài chính của doanh nghiệp.
* Đứng tên ký trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.
*Chịu trách nhiệm trên các chứng từ, báo cáo kế toán đã hợp lệ của doanh nghiệp.
*Đại diện doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế.
*Tham gia xây dựng các phương án đầu tư, lập dự án, xây dựng phương án kinh doanh.

Dịch vụ kế toán trưởng bao gồm công việc của các dịch vụ khác như sau:

*Kế toán thuế hàng tháng
*Quyết toán thuế
*Tư vấn thuế
*Kiểm tra hồ sơ kế toán
*Lập báo cáo tài chính
*Tuyển dụng và đào tạo

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)