Dịch vụ kiểm toán – báo cáo tài chính

.....................DỊCH VỤ KIỂM TOÁN - BÁO CÁO TÀI CHÍNHD.............

Dịch vụ kiểm toán – báo cáo tài chính
Kiểm toán Báo cáo Tài chính là một trong những hoạt động của TPESS hiện nay. Khách hàng đến với TPESS thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau.
Do đó, TPESS đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất.
Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.
Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:
* Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
* Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
* Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán...
* Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.
Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.
Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam nắm bắt kịp thời các quy định và pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về Kế toán – Tài chính – Thống kê – Thuế trong quản lý kinh tế, góp phần tổ chức tốt hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08) 36 021 525 - (08) 37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)