Văn bản ngành nghề kinh doanh

... .....................VĂN BẢN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH... ............. ..

Văn bản ngành nghề kinh doanh

* Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của chính phủ qui định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện ( xem )

* Chỉ thị 12/2000/CT-UB-VX ngày 10/05/2000 về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố ( xem )

* Nghị định số 14 /2001 /NĐ-CP quy định về dịch vụ bảo vệ ( xem )

* Luật du lịch 2005 quy định về dịch vụ lữ hành quốc tế ( xem )

* Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 ( xem )

* Pháp lệnh bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP quy định về Cung cấp dịch vụ bưu chính và Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài ( xem )

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết

Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690 (Gặp chuyên viên và Cộng sự)