Đăng ký thành lập Online

 • TÊN DOANH NGHIỆP

  TÊN DOANH NGHIỆP

  12/8/2017 7:19:17 PM

  Tên Doanh Nghiệp phải bảo đảm theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 - Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều 13 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP cụ thể như sau:

  Xem chi tiết

 • LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  10/13/2017 3:19:17 AM

  Qúy khách hàng muốn thành lập một Công ty thì việc lựa chọn loại hình là việc cần phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình công ty, sau khi đã thành lập xong để hoạt động tốt trên mọi lĩnh vực: môi trường kinh doanh, vốn, thuế ….

   

  Xem chi tiết

 • VỐN ĐIỀU LỆ - VỐN PHÁP ĐỊNH

  VỐN ĐIỀU LỆ - VỐN PHÁP ĐỊNH

  9/30/2017 11:19:17 AM

  Vốn điều lệ là vốn doanh nghiệp tự khai và là mức trách nhiệm mà doanh nghiệp phải chịu trong quá trình hoạt động kinh doanh.

  Xem chi tiết

 • NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  10/11/2017 7:19:17 PM

    Quý vị cần tham khảo ngành nghề và mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ để ghi vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

   

  Xem chi tiết

 • CHỨC DANH

  CHỨC DANH

  11/9/2017 11:19:17 AM

     Chức danh của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, có thể là chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (công ty TNHH một thành viên); Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên); Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần).

   

  Xem chi tiết