Tư vấn & kiểm tra hồ sơ kế toán

......................TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN.....................

Tư vấn & kiểm tra hồ sơ kế toán

TPESS sẽ giúp cho quý Doanh Nghiệp hiểu rõ thực trạng sổ sách kế toán và chất lượng công việc kế toán thông qua dịch vụ Kiểm tra Hồ sơ kế toán. Từ kết quả kiểm tra, Doanh Nghiệp có thể định hướng bộ phận kế toán phát triển đúng hướng, chỉnh sữa những lỗi mắc phải trong thời gian qua và điều chỉnh hồ sơ với cơ quan thuế.


Do đó, khi Quý khách đến với TPESS sẽ mang đến cho Quý khách dịch vụ hoàn hảo nhất, giúp quý Doanh Nghiệp an tâm trong hệ thống kế toán về lĩnh vực thuế và đồng thời phân tích được tình hình hoạt động của quý Doanh Nghiệp.

Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán:

* Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
* Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

* Kiểm tra sổ sách kế toán.

* Kiểm tra báo cáo tài chính.

* Kiểm tra báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng.

* Kiểm tra báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

* Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp

Điểu chỉnh, bổ sung sổ sách và các báo cáo kế toán:

* Tư vấn điều chỉnh và bổ sung các sai sót, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ chưa phù hợp trong việc hạch toán kế toán.

* Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

* Điều chỉnh báo cáo thuế và báo cáo tài chính năm nếu có sai lệch.

* Làm việc và giải trình với cơ quan thuế nếu có điều chỉnh, bổ sung.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết

Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690 (Gặp Tuyền và Cộng sự)