Lập báo cáo tái chính

...............................LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH...................................

Lập báo cáo tái chính

Đáp ứng các nhu cầu lập Báo cáo tài chính của Doanh Nghiệp nhằm mục đích thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, hoặc thực hiện một công việc cụ thể của Doanh Nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Cùng với dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ quyết toán thuế... dịch vụ lập báo cáo tài chính sẽ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng trong quá trình phát triển của Doanh Nghiệp mình.

Lập báo cáo tài chính phục vụ các nhu cầu sau:

* Nộp báo cáo tài chính cuối năm

* Kê khai và quyết toán thuế

* Vay vốn ngân hàng

* Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên

* Hợp tác kinh doanh

* Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình

* Lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu

* Cho các nhu cầu khác

Các bước thực hiện:

* Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp

* Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

* Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

* Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp

* Hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh

* Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện

* In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và cộng sự)