Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

.....................ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY ONLINE... ........ ......
Để sớm triển khai công việc Thành lập doanh nghiệp được chính xác, đầy đủ theo nhu cầu khách hàng. Đề nghị Quý khách hàng đăng ký thẳng qua TPESS không thông qua Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TPHCM.
Chú ý:
- Qúy khách có thể điền vào mẫu đăng ký thành lập công ty TNHH ( xem ) - mẫu đăng ký thành lập công ty Cổ Phần ( xem ) sau đó gửi mail qua địa chỉ: ketoan@tpess.com.vn hoặc điền vào mẫu dưới đây:
+ Các vùng có dấu (*) là bắt buộc phải điền thông tin. Nếu thiếu, chương trình sẽ không chấp nhận
+ Vui lòng nhập thông tin bằng font Unicode

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG TY TNHH; CỔ PHẦN

Họ & tên:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Giới tính:(*)

Nam Nữ

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Chức danh:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Sinh ngày(dd/mm/yyyy):(*)

Nơi sinh:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Dân tộc:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Số CMND/Hộ chiếu:(*)

Quốc tịch:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Ngày cấp:(*)

Nơi cấp:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Điện thoại:(*)

Fax:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Email:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Website:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú:(
*)
(Số nhà, đường, phường, quận)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Chỗ ở hiện tại:(*)
(Số nhà, đường, phường, quận)

Đăng ký thành lập công ty TNHH; cổ phần với nội dung sau:

Tên doanh nghiệp:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Tên giao dịch:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Tên viết tắt:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Địa chỉ trụ sở chính:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Điện thoại:

Fax:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Email:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Website:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Ngành nghề kinh doanh:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Vốn đầu tư ban đầu:

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Tổng số vốn:(*)

VND

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Tổng số cổ phần:(*)

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Mệnh giá cổ phần:(*)

VND

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Số cổ phần, loại CP cổ đông sáng lập đăng ký mua

Đăng ký thành lập công ty TNHH – Cổ Phần

Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán (phải nhỏ hơn hoặc bằng 80% tổng số cổ phần)

Đăng ký thành lập doanh nghiệp online (Đăng ký thẳng qua TPESS không thông qua Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM)

+ CMND sao y công chứng không quá 03 tháng (1 bản)

+ CMND không quá 15 năm kể từ ngày cấp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08) 36 021 525 - (08) 37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)