THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN 9 TRIỆU ĐỒNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4281 | Cật nhập lần cuối: 12/29/2016 7:19:18 PM | RSS

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trong phiên họp sáng 22/11/2012. Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội đều tán thành với các quy định như trong Dự thảo Luật đã được Chính phủ trình vào đầu kỳ họp. Theo đó, từ 1/7/2013, nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.
Quốc hội cũng nhất trí cách tính mức giảm trừ gia cảnh theo số tuyệt đối, thay vì % thu nhập như một số đại biểu đề nghị. Đồng thời, trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành, hoặc thời điểm điều chỉnh mức GTGC gần nhất, Chính phủ được phép trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) điều chỉnh mức GTGT phù hợp với biến động của giá tiêu dùng để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.
Đối với các các khoản phụ cấp, trợ cấp thu nhập từ tiền lương, tiền công, ngoài các khoản được trừ như Luật Thuế TNCN hiện hành, QH cũng nhất trí sửa đổi, bổ sung thêm các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Luật sửa đổi, bổ sung thêm quyền thuê mặt nước và các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức…
Việc nâng mức GTGC, UBTVQH nhận định có làm giảm thu NSNN, thu hẹp số lượng người nộp thuế, làm thay đổi một số mục tiêu ban đầu của việc ban hành Luật. Hơn nữa, trong bối cảnh nguồn thu NSNN hiện nay, cơ bản chỉ đủ bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên; chi trả nợ, tích lũy đầu tư còn thấp thì việc giảm thuế sẽ làm giảm thu NSNN, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn lực bảo đảm chi an sinh xã hội, chi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, cũng trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì mục tiêu ban đầu của Luật thuế TNCN là khó khăn; đến khi nền kinh tế đất nước phát triển, thu nhập người dân được cải thiện sẽ thực hiện đầy đủ mục tiêu của Luật. Hơn nữa theo UBTVQH, việc điều chỉnh mức GTGC là nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, hỗ trợ người hưởng lương có thêm thu nhập, góp phần kích cầu tiêu dùng.
Về hiệu lực thi hành Luật, UBTVQH cho rằng, thời điểm áp dụng từ 1/7/2013 là phù hợp. Bởi trong bối cảnh khai thác nguồn thu còn khó khăn, nếu áp dụng Luật từ đầu năm sẽ giảm thu NSNN thêm khoảng 6.000 tỷ đồng so với phương án áp dụng Luật từ 1/7/2013. Mặt khác, Quốc hội đã thông qua Dự toán NSNN năm 2013, trong trường hợp giảm thu thêm sẽ không có nguồn bù đắp./.